artbox-room (2)-001.jpg
Dansk English

 

Valdemar Myhre  (1864-1916)

 

Bogen om Valdemar Myhre, udgivet af Byforeningen Svanekes Venner 2014


Valdemar_myhre-bog-001_small.jpg
Valdemar_myhre-bog-002_small.jpg

 

Bogen om Myhre udkom på Valdemar Myhres 150 fødselsdag 27. maj. 2014

Bogen  er på 344 sider, med ikke færre end 500 billeder og koster 300 kr. Den er tekstet på dansk og engelsk.
 


 

Valdemar_Myhre-foto-7_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-1_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-2_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-3_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-4_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-5_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-6_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-8_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-9_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-10_small.jpg
Valdemar_Myhre-foto-11_small.jpg

Her er teksten fra Byforeningen Svanekes Venner's Myhre hjemmeside:  www.myhresvaneke.dk (alle fotografier fra denne side kommer drefra.)

Fotografen Valdemar Myhre holdt meget af at fotografere den østbornholmske natur når "Hunjatjajsen" (den vilde kørvel) blomstrede. Derfor er bogen fotograferet på et stengærde på Østbornholm med "Hunjatjajs". Den blomstrer omkring 1. juni, hvor den bornholmske natur er smukkere end man kan forstille sig det! 

Bogen om Valdemar Myhre udkom på fotografens 150 års fødselsdag, 27. maj 2014. Fra 7. juni til medio september vises på - GUDHJEM MUSEUM -en udstilling med et udvalg af fotografens bedste billeder, fremstillet analogt - dvs. i mørkekammeret,  som Myhre selv ville have gjort det - af Søren Lindgaard. 

 

Fotograf Myhre - en gudsbenådet billedfortæller 

Tirsdag 27. maj 2014 ville en af - ikke kun Bornholms men også - Danmarks bedste fotografer være fyldt 150 år. Valdemar Myhre var født i Svaneke i 1864, han lærte malerhåndværket af sin far og uddannede sig siden som fotograf. Han levede hele sit liv i Svaneke, blev gift med en svanekepige og fik tre døtre. 

Han må have haft tre store passioner. Den ene var hans lille familie, udtrykt ved de smukkeste og kærligste portrætter af hustru og døtre.  De to andre passioner var fotografiet og dilettantteatret i Svaneke. Han var amatørskuespiller, instruktør, sminkør, teatermaler og sanger. Og altså en gudsbenådet fotograf. For at forstå hans virke og evne som fotograf, må man kende til hans talent for skuespilkunstens mange facetter. 

Myhre havde en ganske særlig evne til at iscenesætte, fortælle en historie gennem sit billede, hvad enten det var et af folkelivsbillederne, barnebillederne – som måske var hans største styrke - eller hans by-, landskabs- og ikke mindst naturskildringer. Det er billedernes skønhed og fortælling der fanger os, når vi betragter Valdemar Myhres fotografier. 

Forår og sommer, når hylden og ”hujnatjajsen” blomstrede, måtte Myhre ud med sit fotoapparat, og han fik fæstnet mange vidunderlige motiver på sine glasplader. Også om vinteren var Myhre på færde for at gribe en kortvarig skønhed. Det var, når den nyfaldne sne skabte felandskaber midt i den bornholmske natur, som han elskede og kendte som få. Hans evne til at finde naturens ”iboende sjæl”, også helt konkret udtrykt med klippernes ansigter og kroppe, overrasker igen og igen.

Hvorfor en bog

Denne fascination af en stor fotografs værk fik for to år siden en lille gruppe mennesker til at sætte sig sammen, for at samle, formidle og udgive en bog om Valdemar Myhre. To års arbejde resulterede i en stor bog på 344 sider med ikke færre end 500 billeder. Og det endda kun et udvalg af et enestående fotografisk værk. Når bogen er tekstet på både dansk og engelsk, er det fordi vi er overbeviste om, at nok har Valdemar Myhre skildret det helt nære, det lille, lokale, østbornholmske samfund i dets mange facetter – men hans kunst rækker ud og fanger noget alment menneskeligt. 
Myhres værk er ikke en skildring af en by og egn i den naturlige vækst, der selvfølgelig også var på Østbornholm i årtierne før Første Verdenskrig. Han har skildret en gammeldags, statisk verden, som han elskede og ønskede at vise. Som sådan er hans værk skabt af tidsånden, hvor litterater og kunstnere skildrede en romantisk tilværelse, hvor solen strålede fra en skyfri himmel og menneskene levede i harmoni med naturen. Den socialrealistiske reaktion må være opstået på dette grundlag, men den tog Valdemar Myhre aldrig del i.

Valdemar Myhre døde 30. juli 1916, alt for tidligt, kun 52 år gammel.

Arbejdsgruppen 

Tovholder i arbejdsgruppen er Byforeningens tidligere formand, forhenværende læge Flemming Larsen. Flemming tog imod Myhres glaspladesamling sidst i 1960erne af familien Myhre og har i alle årene siden da gjort sit til, at Myhres værk ikke blev glemt. Søren Lindgaard er tidligere skoleleder - samt fotograf og udstillingsarrangør. Søren har arbejdet i mørkekammeret med Myhres glasplader i årtier og bl.a. på det sidste påtaget sig en professionel scanning af glaspladesamlingen. Søren Lindgaard står også for den udstilling, der vises i anledning af 150 års dagen.

Ann Vibeke Knudsen, arkitekt og tidligere museumsdirektør, er redaktør, layouter og forfatter på bogen. 
Biolog Finn Hansen, tidligere NaturBornholm, er tekstforfatter til Myhres fotografiske naturskildringer og arkitekt Niels-Holger Larsen er tekstforfatter til de bygningshistoriske billeder. Tidligere lærer - og tidligere formand for Byforeningen - Niels Sivebæk, har påtaget sig det store oversættelsesarbejde. 

Anmeldelser af Myhre-bogen:

Anmeldelse i Historie Online november 2014: 
BogFeature Valdemar Myhre 1864-1916 - Fotograf i Svaneke 
Af Lene Tranberg, cand. mag. og adjunkt, handelsgymnasiet.

Røgede sild på række, Krølle-Bølle Is og sol over Gudhjem. Sådan er mange danskeres lidt unuancerede, turistklicheagtige opfattelse af Bornholm i dag. Men hvordan så Bornholm og bornholmerne egentlig ud for godt 100 år siden – dengang Bornholm stadig var et forholdsvist fattigt landbrugs- og fiskerisamfund, og turismen kun var i sin spæde opstart?

Det får man en nogenlunde god fornemmelse af, når man læser den store, flotte og velskrevne fotobog ”Valdemar Myhre 1864-1916. Fotograf i Svaneke”, der er udgivet af Byforeningen Svanekes Venner, og som skildrer den talentfulde og produktive fotograf Valdemar Myhre og 500 af hans fotografier. Fotobogen er udarbejdet af en lille arbejdsgruppe, som bestod af Flemming Larsen, Søren Lindgaard, Ann Vibeke Knudsen, Finn Hansen, Niels-Holger Larsen og Niels Sivebæk, der i to år har samlet, udvalgt og formidlet Valdemar Myhres produktion, liv og samtid.

I fotografiets ungdom og turismens barndom virkede Valdemar Myhre i den østbornholmske havneby Svaneke fra 1889 til sin død i 1916. Han fremstillede portrætfotografier af de lokale, forevigede øens natur og befolkning i deres omgivelser og forskellige gøremål og producerede prospekter, postkort og stereoskopbilleder af de bornholmske seværdigheder og beboere til turisterne. Myhre var en af sin tids dygtigste fotografer, og han er i eftertiden blevet kendt for sin særlige evne til at iscenesætte fortællinger og fange og fastholde skønheden og stemningen i en situation eller på et sted. Som bogens forfattere pointerer, skal hans fotografier derfor ikke blot forstås som håndværksmæssige produkter, men snarere som kunst, og derfor søger fotobogen også at formidle ham som kunstner. Forfatterne har derfor også valgt at tekste bogen på både engelsk og dansk, så den også er tilgængelig for et internationalt publikum.

Det skal pointeres, at Valdemar Myhres fotografier ikke helt skildrede det østbornholmske samfund som det reelt var i 1900-tallets første årtier. Det skyldtes dels, at han bevidst søgte at iscenesætte og fortælle historier gennem sine fotografier af folkelivet, børnene, byerne og landskabet. Dels skyldtes det, at han, i overensstemmelse med den gamle romantiske tidsånd, ville skildre det østbornholmske landbrugs- og fiskerisamfund som en gammeldags statisk og idylliseret verden, hvor solen altid skinnede, lokalbefolkningen levede i harmoni med naturen, og hvor tegnene på samfundets naturlige vækst og begyndende modernisering er søgt udeladt eller nedtonet. Her spores endnu ingen trang til at sætte samtidens levevilkår eller normer til debat.

Men trods det giver mange af Myhres fotografier alligevel et indtryk af, hvordan de forskellige steder, landskaber, byer, havne, bygninger, veje og ikke mindst personer så ud dengang, og ikke mindst af, hvordan de lokale østbornholmere levede deres liv på det helt nære plan.

Og den egenskab formår fotobogens formidling af fotografierne at understrege rigtig fint vha. bogens opbygning og tekster.

Bogen er således opdelt i otte kapitler, og de første to kapitler er egentlige historiske fremstillinger, der vha. brødtekst og illustrationer med billedtekster skildrer Myhre og hans samtid. Første kapitel omhandler Valdemar Myhres historie i form af hans tilværelse som maler og fotograf i Svaneke, Svaneke på Valdemar Myhres tid samt teatret i Svaneke, hvor Myhre var aktiv som amatørskuespiller og instruktør, mens andet kapitel skildrer fotografiets historie siden 1839, dets historie i Danmark og på Bornholm specifikt og den datidige udvikling inden for genrerne portræt-, børne- og gruppefotografiet, prospektet, stereoskopbillederne samt postkortet.

De seks efterfølgende kapitler er tematiske skildringer af Myhres fotografier, hvor billedteksterne alene sætter motiverne i en lokalhistorisk kontekst. Det tredje og fjerde kapitel fremstiller således henholdsvis Svaneke og de store fiskelejer Listed og Aarsdale, mens det femte og det sjette kapitel omhandler fotografierne af de små fiskelejer og forskellige steder, der allerede dengang opfattedes som turistmål. Endelig viser og behandler bogens sidste to kapitler Myhres fotografier af folkelivet og børnene. 

På baggrund af alt dette må fotobogen ”Valdemar Myhre 1864-1916. Fotograf i Svaneke” siges at være en gennemarbejdet og historiskfagligt set god fremstilling af Valdemar Myhre som lokal borger og kunstner og dennes værker. Den formår at sætte Myhres person, virke og fotografier ind i en både lokalhistorisk og fotografisk historisk kontekst, og det gør bogen relevant for dem, der ønsker at få udvidet og nuanceret deres viden om enten Bornholms lokalhistorie eller fotografisk kunst og dets historie. 
Siden er oprettet 26-11-2014 

 

 

 


 

ART BOX Bornholm, Helgolandsgade 2, 3740 Svaneke - Bornholm - DK